top of page

חג שבועות בקרית שמואל

סיפור המסע של חנה חזרה לעם ישראל

מההיסטוריה הרחוקה והנסתרת של

בני האנוסים בפורטוגל

   שבועות

ו' סיון (יום א')

שעה 17:00

 

בית כנסת משמרת הצעירה

שפירא ,קרית שמואל

חנה (פעם רק אנה), היא פסיכולוגית פורטוגזית שחייה משתנים במהלך טיול להודו, שם היא פוגשת בפעם הראשונה ישראלים. אחד מהם הוא היום בעלה, שי.
כאשר חוזרת חנה לבית משפחתה בפורטוגל מתחיל מסע של גילויים מפתיעים ועולמות נסתרים שהיא כבר אינה יכולה להתעלם מקיומם.
המסע של חנה חזרה לעם ישראל, הוא רצף אירועים מרתק שמזכיר לכל יהודי שזהות יהודית יכולה לשרוד במשך דורות ולקום לתחייה גם לאחר מאות שנים.

 

: פרשת השבוע

שבת שלום

קרח

ת"א

י-ם

חיפה

ב"ש

19:11     20:29     19:26      20:32    19:19     20:33     19:27  20:30

bottom of page