top of page

מדיה

מושב פתיחה של השדולה בכנסת לחידוש הקשר עם צאצאי קהילות יהדות ספרד ופורטוגל

אוקטובר 2015

כנסת ישראל

עושים סדר

חינוכית

אוקטובר 2015

ישראל

הבית היהודי

הערוץ הראשון

מאי 2015

ישראל

פרשת דרכים

כאן - תאגיד השידור הישראלי

 

פתיח התוכנית - דקה 01:50 
הראיון המלא - דקה 30:05

יוני 2017

ישראל

bottom of page